Velkomen!

Eben Eser Fammestad - ein pinsemenighet i Lindås kommune.

Eben Eser driv eit allsidig arbeid med mykje fokus på barnearbeid.

Vi har samlingar jamnt over to gonger i veka; med bønnemøte torsdagar og vanlege møte søndagar. På søndagane har vi forkynnarar frå menigheten eller andre stader frå.

Du er alltid velkomen til menigheten!


Hauststevne på Sletta

Søndag 21.sept. kl 11.00 deltar vi på hauststevnet som Betel Sletta arrangerer i Emigrantkyrkja.
Det vert to møte med servering av middag og kaffe i pausen mellom møta. 
Talarar er Arne Øystein Rambekk - forstandar, evangelist og forkynnar -
og Ole Johs. Jorud - mangeårig misjonær blant indianarane i Paraguay.


Holy Riders Nordhordland

Fellesarrangement i Eben Eser med Kløvheim Indremisjon
søndag 7.september kl.17.00

Holy Riders Nordhordland
presenterer arbeidet sitt.
Det vert og enkel servering.

        Hjarteleg velkomen!

 

Konsert på Eben Eser

 Fredag 9.mai kl 19.00 er det IBRA- møte og konsert i Eben Eser 

Ole Arvid Kolbjørnsrud, frå IBRA Media Norge, informerer om det media-misjonsarbeidet som IBRA representerer. Offer til arbeidet.
 
Song og musikk av Cilla Lundberg Hector, godt kjent frå fleire tv-program, bl.a. frå "Minns du Songen" på svensk tv
IBRA har i over 50 år forkynt evangeliet for store delar av verda. Antal land og språk har vakse heile tida, og i dag sender IBRA på omlag 100 språk og når over 100 land. 
Les om IBRAs misjonsarbeid : www.ibra.no
 

Donny Sanders til Nordhordland

Søndag 4. mai kl 17.00 -  i Betel , Moldekleiv
har den kjende amerikanske saksofonisten
Donny Sanders konsert  saman med Viggo Wilhelmsen.

Donny Sanders er ein meistar på saksofon og har ein lang karriere bak seg. For ein del år sidan spelte han saman med Paul Anka, Bob Hope og Johnny Cash. Han har også vore med i orkesteret til Elvis Presley.
Etter at han vart ein kristen, har han reist mykje saman med evangelisten og songaren Viggo Wilhelmsen, som er kjend  her i Nordhordland frå før. 
Harald Kleiveland

Velkomen til Israelsmøte ved Steinar Handeland

                       Torsdag 10. april kl 19.00 

Noko som ligg Handeland sterkt på hjartet,
er kampen for Israel og rettane deira.
Israel og endetida er to sider av samme sak, ifølge Handeland, og han har brukt mykje tid til bibelstudier av dette emnet. 
                          Velkomen i Eben Eser!

 


Nytt frå India

 Bente og Kåre Stokka
kjem til Eben Eser søndag 16.mars kl 11.00.
Dei kom nettopp tilbake frå India, og dei vil fortelja og informera om hjelpearbeidet dei driv der.
Indiahjelpen - Indian Children`s New Life Mission - driv under mottoet: "Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen".
                                Velkomen!

 


Bibeldagen 2014: Ein million biblar til Cuba

 
   Myking og Kløvheim Indremisjon, 
   Myking Sokneråd og Eben Eser 
   har felles møte i Eben Eser  
   søndag 16.februar kl. 19.00
 
               

 Tema: Ein million biblar til Cuba.

«Dette er den største mangelen på biblar eg har sett nokon stad
Orda fall då Det Norske Bibelselskap vitja Cuba.
Bibeldagen 2014 set kyrkjelyden difor fokus på Cuba.
Dei innsamla gåvene til bibelarbeidet skal gå til:
Barnebiblar til born i skulealder
Biblar til tenåringar og unge vaksne
Biblar til nye kristne
Biblar til innsette i fengsel
Studiebiblar til studentar og pastorar
                                                                         Les meir på www.bibel.no/Bibelgaven


Velkomen til felles møteserie

Felles møteserie i
Lindås Misjonskyrkje og Lervåg Bedehus
frå onsdag 5. februar til og med søndag 16. februar.
(Sjå kalender for nærare opplysningar)

   Talarar:
   Hans Martin Skagestad
   Rune Edvardsen
   Sten Sørensen

Søndag 9. februar kl 11.00 talar Hans Martin Skagestad i Eben Eser

Velkomen!

 


Mini-Leir i Eben Eser

Junioren startar det nye året i Eben Eser med
Mini-Leir - frå fredag 17. til laurdag 18.januar.
Det vert innkvartering fredag kl 18.30 og avslutning laurdag med ei samling for foreldre og andre inviterte kl 14.00 til 15.00
Leirprest er Anne Hansli. Ho har i mange år vore leiar for PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg) og er no pastor i Bergenskirken med ansvar for barn og familier.
Motto for leiren: "Vær smart!"

 


Syndiker innhold