Velkomen!

Eben Eser Fammestad - ein pinsemenighet i Lindås kommune.

Eben Eser driv eit allsidig arbeid med mykje fokus på barnearbeid.

Vi har samlingar jamnt over to gonger i veka; med bønnemøte torsdagar og vanlege møte søndagar. På søndagane har vi forkynnarar frå menigheten eller andre stader frå.

Du er alltid velkomen til menigheten!


JUNIOREN

Junoren i Eben Eser har  samling 
tysdag 21.mars 2017, kl 18.00 
Det vert samling kvar partalsveke frå kl 18.00 til 20.00

Velkomen!


"Grønt er skjønt"

Glade Barn og Junioren inviterer til "Grønt er skjønt" 

Tysdag 14. april 2015 kl 17.30 - ca 19.00

- Song av Glade Barn
- Påskevandring
- Grønt koldtbord 
(Kanskje du har noko grønt å ha på deg.....)

Vi ynskjer alle hjarteleg velkomne!!
Det vert høve til å gje ei gåve til barne- og juniorarbeidet


Påskevandring

Kløvheim barnehage og elevar frå Kløvheim skule skal
møtast i Eben Eser onsdag 18.mars 2015 om formiddagen (kl.10.45-12.30).
Der vil leiarane i Glade Barn og Junioren presentere påskeevangeliet gjennom ei lita påskevandring i lokalet :-)

 


Fellesmøte med Steinar Harila

Fellesmøte med Steinar Harila 
frå tysdag 17.februar til laurdag 21.februar 2015

Tysdag:  Lervåg bedehus kl.19.00. Song av Lydbandet
Onsdag:  Lervåg bedehus kl.19.00. Song av Enjoy
Torsdag: Vollom bedehus kl.19.00. Song av Hatikva
Fredag:  Lervåg bedehus kl 18.00
Basar til inntekt for Harila sitt store humanitære  arbeid
"Hjelp til Russland". Song av Astrid Byrknes
Laurdag: Lervåg bedehus kl.19.00.  Song av Laila og Svein Børtveit
                                     
                                       Velkomen!


"Purimfest"

 JUNIOREN arrangerer purim-fest på Eben Eser
fredag 13.februar 2015  kl. 18.00 - 21.00
og ynskjer alle frå 3.klasse og oppover velkomne!
Inngangsbillet og mat er gratis

Film om Dronning Ester
Song og musikk
God mat / kiosk  og mykje meir.....

                Velkomen!


Bibeldagen 2015: Biblar til Egypt

 Fellesmøte i Myking kyrkje
søndag 1. februar kl. 19.30

Den eldgamle koptiske kyrkja i Egypt har dei siste åra opplevd ei sterk bibelvekking. Dei kristne elskar Bibelen og mange tek kvar veke del i bibeltimar og bibelgrupper.

Egypt er det landet i Midtausten som har flest kristne. Bibelselskapet i Egypt når kvart år 100 000 skuleborn med illustrerte biblar og 500 000 born med kristent materiell.
På Bibeldagen i 2015 kan vi vere med å stø dette viktige arbeidet.

Les meir på www.bibel.no/Bibelgaven


Bibeltimar ved Terje Berg

 Frå fredag 9.jan til søndag 11.jan 2015
 har Terje Berg bibeltimar på Eben Eser

Fredag 9. jan - kl. 19.00
Laurdag 10.jan - kl. 11.00 og kl.13.00 (enkel servering)
Søndag 11.jan  kl. 11.00

                                    Velkomen!


Syng Jula Inn

Syng jula inn i Eben Eser 2014
saman med
Glade Barn og Junioren
Laurdag 20.desember kl 16.00
Hjarteleg velkomen!

 


"Heilt Konge"

 Glade Barn og Junioren inviterer til fest i Eben Eser
 Laurdag 1. november 2014 kl. 17.00


Fri entrè, men det vert høve til å gje ei gåve til "Kongebarna".

Heidersgjest for kvelden:
Astrid Byrknes


   
                                        Velkomen til fest for heile familien!Syndiker innhold